Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_076686c and hit At3g55840 are shown.
Line ID SALK_076686c
Locus At3g55840 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr3:20717916
Primers used for PCR BN51 - R204, show primer details
   
Sequence Name 68-K107371-SALK_076686C-BN51
GenBank Accession LN485946 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, BN51: 5'-GCTACATAGCCTCAAGAACAATCC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>68-K107371-SALK_076686C-BN51
GACAGAGATCAATGCTCTACACTAGTCATCAGATTCTTGAATCGTGGATTTACGTTTCTG
TGAATCTTTTATATAGAATCGAATCGAGAATCGAAGAGGGAAAATTCGAAAAAGCTTCTT
CAGACGTCTACTTGTTGGAGAGAATCTGGAAGCTTCTATCAGAGATTGAAGATTTACACA
TTCTTATGGATCCTGAAGATTTCTTGAAGGTGAAGAAACAGTTACAAATCAAATCGACGT
TTCCAAAGATGTCCTGGGAAGTTAATACATTGACGCTTAGACAACTTAATAACACATTGC
GGACGTTTTTAATGTACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGA
TTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACG
   
Sequence Name 84-K107372-SALK_076686C-R210
GenBank Accession LN486267 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>84-K107372-SALK_076686C-R210
GCGTCATGTATTACTTCCCAGGACATCTTTGGAAACGTCGATTTGATTTGTAACTGTTTC
TTCACCTTCAAGAAATCTTCAGGATCCATAAGAATGTGTAAATCTTCAATCTCTGATAGA
AGCTTCCAGATTCTCTCCAACAAGTAGACGTCTGAAGAAGCTTTTTCGAATTTTCCCTCT
TCGATTCTCGATTCGATTCTATATAAAAGATTCACAGAAACGTAAATCCACGATTCAAGA
ATCTGATGACTAGTGTAGAGCATTTGATTCTCTTGGTTCTCGATGTGATCTGCGTAAGGA
TTGTTCTTGAGGGTATGTAG
Primers used for PCR BN52 - R212, show primer details
   
Sequence Name 67-K107371-SALK_076686C-BN52
GenBank Accession LN485919 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, BN52: 5'-TTGTGTCAATATCTTCCATTGCAT-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>67-K107371-SALK_076686C-BN52
AGAATGTCTTTGCGGCGTCTAGGCTCGGGTAATACGGTGGCTCCATAAACACCTGAGTCA
GTGAATCATAGGACTCGTGATTCGCCACCGTTCTATTTGCATTCGCCTCTGCATTCCCAA
TCATCGCTGCAACCAACTTCTGGTATCCGAAGAAGAATCTCTTGGCTGCAGACTCCACGG
CCTGCATTCCCTGAAGCAAATGTATCTTCTCGTACTCTGTTTTCCTCGAGTAAAGCTTCA
TCGCCGCCTCTTGCAACCTCGGACCTCCGGTGGGATCCACCTCCACCTCAAGAACAGCTG
GCACTTTCTGTCTCAGCTCTTTGGACATCTTCGCCATCTCTACTAAGCCCTTTGACCTAA
ACAACTTAGGGTTTATGGAGAAGATTTGTTTCCCACAATATATCCTGACCTAAACAACTT
AGGGTTTAGACACATAGGGCTTAGTGTAAACAAATTGACGCTTAGACAAACACTGATAGT
TTAAACTGAAGGCGGGAAACGACAATCTGATCATGAGCGGAGAATTAAGGGAGTCACGTT
ATGACCCCCGCCGATGACGCGGGACAAGCCGTTTTACGTTTGGAACTGACAGAACCGCAA
CGTTGAAGGAGCCACTCAGCCGCGGGTTTCTGGAGTTTAATGAGCTAAGCACATACGTCA
GAAACCATTATTGCGCGTTCAAAA
   
Sequence Name 83-K107372-SALK_076686C-R214
GenBank Accession LN486254 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, R214: 5'-AACGTTGCGGTTCTGTCAGTTCC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>83-K107372-SALK_076686C-R214
GCGTCTCGGCGGGGGTCATAACGTGACTCCCTTAATTCTCCGCTCATGATCAGATTGTCG
TTTCCCGCCTTCAGTTTAAACTATCAGTGTTTGTCTAAGCGTCAATTTGTTTACACTAAG
CCCTATGTGTCTAAACCCTAAGTTGTTTAGGTCAGGATATATTGTGGGAAACAAATCTTC
TCCATAAACCCTAAGTTGTTTAGGTCAAAGGGCTTAGTAGAGATGGCGAAGATGTCCAAA
GAGCTGAGACAGAAAGTGCCAGCTGTTCTTGAGGTGGAGGTGGATCCCACCGGAGGTCCG
AGGTTGCAAGAGGCGGCGATGAAGCTTTACTCGAGGAAAACAGAGTACGAGAAGATACAT
TTGCTTCAGGGAATGCAGGCCGTGGAGTCTGCAGCCAAGAGATTCTTCTTCGGATACCAG
AAGTTGGTTGCAGCGATGATTGGGAATGCAGAGGCGAATGCAAATAGAACGGTGGCGAAT
CACGAGTCCTATGATTCACTGACTCAGGTGTTTATGGAGCCACCGTATTACCCGAGCCTA
GACGCCGCAAAGACATTTCTGGGAGAGTTCTGGAGCCAATTGTGATGCAATGGAAGATAT
TGACACA

Last Updated on 06.12.2018 16:11