Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_149927c and hit At1g12460 are shown.
Line ID SALK_149927c
Locus At1g12460 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr1:4248587
Primers used for PCR 66cs - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 26-K109252-SALK_149927C-66cs
GenBank Accession LN485026 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 66cs: 5'-AAATGCAGCTACTTGTTCTTGGTT-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>26-K109252-SALK_149927C-66cs
ATTTGGAGCTCGGGTTTATTTCGGGTTAGGGTTTGGATCATGAACCGATAATGTCAATTG
GGTAGGATCCGTTTATGAGCTGAATATGAGAAAGGTTCATCTTTTTCTGGTTTTGGTTCA
TTTCATCTACATTTCAACTTCTCGCTCTGATTCCATCAGTGAACGAGACATTCTGCTTCA
GTTCAAAGGCAGTATCAGTGACGATCCATACAACAGCTTGGCTTCTTGGGTTTCCGATGG
TGACCTCTGCAATAGCTTCAATGGAATCACTTGTAACCCACAAGGTTTCGTGGACAAAAT
CGTTCTGTGGAACACAAGTCTCGCCGGAACCTTAGCTCCGGGATTGTCAAATCTAAAGTT
TATTCGAGTTCTGAACTTGTTTGGCAACAGGTTTACAGGTAATTTACCGTTGGATTACTT
CAAGTTGCAAACTTTGTGGACGATTAATGTTAGTTCCAATGCGTTGTCTGGTCCGATTCC
GGAGTTTATTAGTGAATTGTCTAGCTTAAGGTTTCTAGACTTGTCTAAAAATGGTTTCAC
CGGAGAGATTCCGGTTTCTCTGTTTAAGTTCTGTGACAAGACCAAATTTGTTTCACTGGC
TCATAACAATATCTTTGGATCAATCCCTGCTTCAATTGTAAACTGTAACAACCTCGTAGG
ATTTGATTTCTCTTACAATAATCTGAAGGGAGTGTTGCCGCCTAGGATTTGTGATATTCC
TGTGCTTGAATATATCTCAGTGAGAAACAATTTGTTGTCTGGTGATGTCTCTGAGGAGAT
ACAGAAATGTCAGAGGTTGATTCTTGTTGATTTAGAAGCAATTTGTTTCATGGATTAGCG
CCTTT
   
Sequence Name 36-K109255-SALK_149927C-R210
GenBank Accession LN485231 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>36-K109255-SALK_149927C-R210
GCATTTGTTTCTCATTCGACGAAGCATCCAAAACTCCAAACTTTCACTGCAATCAACTAT
CTCTCCAATCTCACCACCAAATCGGTTCCAAGAGACATTGAAATAAGTTATGTTCTTGAA
CGTAAGAACCGCAAAAGGCGCTAATCCATGAAACAAATTGCTTCCTAAATCAACAAGAAT
CAACCTCTGACATTTCTGTATCTCCTCAGAGACATCACCAGACAACAAATTGTTTCTCAC
TGAGATATATTCAAGCACAGGAATATCACAAATCCTAGGCGGCAACACTCCCTTCAGATT
ATTGTAAGAGAAATCAAATCCTACGAGGTTGTTACAGTTTACAATTGAAGCAGGGATTGA
TCCAAAGATATTGTTATGAGCCAGTGAAACAAATTTGGTCTTGTCACAGAACTTAAACAG
AGAAACCGGAATCTCTCCGGTGAAACCATTTTTAGACAAGTCTAGAAACCTTAAGCTAGA
CAATTCACTAATAAACTCCGGAATCGGACCAGACAACGCATTGGAACTAACATTAATCGT
CCACAAAGTTTGCAACTTGAAGTAATCCAACGGTAAATTACCTGTAAACCTGTTGCCAAA
CAAGTTCAGAACTCGAATAAACTTTAGATTTGACAATCCCGGAGCTAAGGTTCCGGCGAG
ACTTGTGTTCCACAGAACGATTTTGTCCACGAAACCTTGTGGGTTACAAGTGATTCCATT
GAAGCTATTGCAGAGGTCACCATCGGAAACCCAAGAAGCCAAGCTGTTGTATGGATCGTC
ACTGATACTGCCTTTGAACTGAAGCAAAATGTCTCGTTCACTGATGGA

Last Updated on 06.12.2018 16:11