Sequences from confirmation amplicon


Sequence 38-K115696-SALK_111817C-03OZ is shown.

Sequence Name 38-K115696-SALK_111817C-03oz
GenBank Accession LN485266 [GenBank]
Line ID SALK_111817c
Sequencing primer gene specific primer, 03oz: 5'-AGTTTCCTTCATAAACTGCTCCAA-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>38-K115696-SALK_111817C-03oz
TCTGTTGGTTGCTGACACAAGATCCTTATAAGAAAACTTTCTTGGTCCTGCTTCCCTTTC
AAGGTCTTTGTTTATCGATATCATGTTTTCTATATCTCTTTCTTTCTTCTTTCTTTGCTT
CCGTGACCAAACCACCACGGTTGTGATGACCATAAACGTCAGAAAAACAAACCCGGAAGC
CGAAATGCCAATTACTAGTCCTATCCTGCTATCGGCTTTGTCGCTGTCCAAACTTGAACT
GAGCTCCCATGATAAAAGTCTATGTTCCTCTGTGTTTGTCCCAGCGGCAGCTATAAACCC
GAACATAACATCTGATGGCAGAACCTTAGCGAGGTCGATGATGTAAGAAAGGCTTGAACT
CTCCTTAGGATCAGAGGTTGCTGTTAGCTCATAAGCCCAAGTCACACTTAAATTCTTGGT
CACGGAATCATAAGAGATCTTTGCATGACAAATATCTTGGCTGTGAGAGCTTGCATTCCA
AGAAGTGTAGTTGGAAGAAACAAGAGAGTTGTTATTGATCCCAACATGAGATCCAACATC
ATTAGGATCCCATCCTGGATTGTTAAACGTGTCAAATTCAACATGAACTAGCGGAAACGA
AGATGAGTAATTATTCTTCCGAGTATATTGTGGTGTAAACAAATTGACGCTTAGACAACT
TAATAACACATTGCGGACGTTTTTAATGTACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGA
CGGGCAACAGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCA
CGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTGATGGTGGTTCCG

Other confirmation sequences from the same hit.

Sequence Name 27-K115695-SALK_111817C-R210
GenBank Accession LN485266 [GenBank]
Line ID SALK_111817c
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>27-K115695-SALK_111817C-R210
TTTGTTTACCCACAATATACTCGGAAGATAATTACTCATCTTCGTTTCCGCTAGTTCATG
TTGAATTTGACACGTTTAACAATCCAGGATGGGATCCTAATGATGTTGGATCTCATGTTG
GGATCAATAACAACTCTCTTGTTTCTTCCAACTACACTTCTTGGAATGCAAGCTCTCACA
GCCAAGATATTTGTCATGCAAAGATCTCTTATGATTCCGTGACCAAGAATTTAAGTGTGA
CTTGGGCTTATGAGCTAACAGCAACCTCTGATCCTAAGGAGAGTTCAAGCCTTTCTTACA
TCATCGACCTCGCTAAGGTTCTGCCATCAGATGTTATGTTCGGGTTTATAGCTGCCGCTG
GGACAAACACAGAGGAACATAGACTTTTATCATGGGAGCTCAGTTCAAGTTTGGACAGCG
ACAAAGCCGATAGCAGGATAGGACTAGTAATTGGCATTTCGGCTTCCGGGTTTGTTTTTC
TGACGTTTATGGTCATCACAACCGTGGTGGTTTGGTCACGGAAGCAAAGAAAGAAGAAAG
AAAGAGATATAGAAAACATGATATCGATAAACAAAGACCTTGAAAGGGAAGCAGGACCAA
GAAAGTTTTCTTATAAGGATCTTGTGTCAGCAACCAACAGATTCTCAAGCCATAGAAAGC
TAGGTGAAGGAGGATTTGGAGCAGTTT


Last Updated on 06.12.2018 16:11