Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line 119E08 and hit At3g06960 are shown.
Line ID 119E08
Locus At3g06960 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr3:2194956
Primers used for PCR 02hz - 3144, show primer details
   
Sequence Name 35-K112689-0022-119-E08C-02hz
GenBank Accession LN501890 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 02hz: 5'-AATACTTCAGGGCAGATTTTCTGA-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>35-K112689-0022-119-E08C-02hz
AGATCTTGTGCGACGCTAGTGGCACCGGTAAGAAACCTCAAACCATGCGGAAAGTCTAAT
CTAGCATGGAAACGGGTGAGATCAAAGAAGAATTTCTGGAAGTTTCCATATTGAGCTGTG
AGTGATGCCCGCCCTAAGGCATCAGCCATGAATCCGGAATTTACAGATGGAAAATGAAGA
GAGAACCCTCCAACAAACAGAAAAAATGAAATGATGGCATAATGAAGAGAGAACCCTCCA
ACACTGATAGTTTAAACCGAAGGCGGGAAACGACAATCTGATCCCCGGGTACCCTGTCCT
CTCCAAATGAAATGAACTTCCTTATATAGAGGAAGGGTCTTGCGAAGGATAGTGGGATTG
TGCGTCATCCCTTACGTCAGTGGAGATAT
   
Sequence Name 03-K112688-0022-119-E08C-3144
GenBank Accession LN487557 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, 35St: 5'-GTGGATTGATGTGATATCTCC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>03-K112688-0022-119-E08C-3144
CAGACCCTTCCTCTATATAAGGAAGTTCATTTCATTTGGAGAGGACAGGGTACCCGGGGA
TCAGATTGTCGTTTCCCGCCTTCGGTTTAAACTATCAGTGTTGGAGGGTTCTCTCTTCAT
TATGCCATCATTTCATTTTTTCTGTTTGTTGGAGGGTTCTCTCTTCATTTTCCATCTGTA
AATTCCGGATTCATGGCTGATGCCTTAGGGCGGGCATCACTCACAGCTCAATATGGAAAC
TTCCAGAAATTCTTCTTTGATCTCACCCGTTTCCATGCTAGATTAGACTTTCCGCATGGT
TTGAGGTTTCTTACCGGTGCCACTAGCGTCGCACAAGATCTTTTAAATTCTCGGCAGCCT
AGTTTAGAAGCATTTCAGAAAATATGC

Last Updated on 06.12.2018 16:11