Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_016406c and hit At5g16800 are shown.
Line ID SALK_016406c
Locus At5g16800 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr5:5526043
Primers used for PCR 18ay - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 55-K107479-SALK_016406C-18ay
GenBank Accession LN485618 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 18ay: 5'-TCTTCTGATTCTGGAAACCCTAAC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>55-K107479-SALK_016406C-18ay
GGGTCGGAGACGATTTTGATCTCGAACTCGATTCTTTCTCAGATGAAAGTATCAAAAATT
GAGAATTTGAGGTTGTTTGAGTCTTAATCATCTCGATCAATGTCGCGTTTTCCCCGTGGA
TTTGTGGAGAATTCATCAATGGAGGAACCCAAAATCGCTCGTCGTCCAACTATTTGCTTC
AGACCAATAAACCCTTCTGATTTAGAACGTTTGGAGCAAATCCATCGTGACATATTCCCA
ATCAGGTAAATAAATACCTTTGTTTTGGAAAGAATTTATATGTGATCTGGTTTTGGGATT
TGACTTTCCGTTTTTTGGAAGTGTCTTATCAAAGCATTTGATTTTGTTCAGGATATATTG
TGGTGTAAACAAATTGACGCTTAGACAACTTAATAACACATTGCGGACGTTTTTAATGTA
CTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTCACCGCCT
GGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCGAAAATCCT
GTTTGATGGTGGTTCCGAAATGNGCAAAA
   
Sequence Name 71-K107480-SALK_016406C-LBb3
GenBank Accession LN486023 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, LBb3: 5'-ATTTTGCCGATTTCGGAAC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>71-K107480-SALK_016406C-LBb3
GGGCAACCAGCGTGGACCGCTTGCTGCAACTCTCTCAGGGCCAGGCGGTGAAGGGCAATC
AGCTGTTGCCCGTCTCACTGGTGAAAAGAAAAACCACCCCAGTACATTAAAAACGTCCGC
AATGTGTTATTAAGTTGTCTAAGCGTCAATTTGTTTACACCACAATATATCCTGAACAAA
ATCAAATGCTTTGATAAGACACTTCCAAAAAACGGAAAGTCAAATCCCAAAACCAGATCA
CATATAAATTCTTTCCAAAACAAAGGTATTTATTTACCTGATTGGGAATATGTCACGATG
GATTTGCTCCAAACGTTCTAAATCAGAAGGGTTTATTGGTCTGAAGCAAATAGTTGGACG
ACGAGCGATTTTGGGTTCCTCCATTGATGAATTCTCCACAAATCCACGGGGAAAACGCGA
CATTGATCGAGATGATTAAGACTCAAACAACCTCAAATTCTCAATTTTTGATACTTTCAT
CTGAGAAAGAATCGAGTTCGAGATCAAAATCGGTCTCCGACCCGTTTGTCTGAATCGGAA
CCGGGTGGGTTAGGGTTTCCAGAATCAGAAGA

Last Updated on 06.12.2018 16:11