Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_016597c and hit At3g62870 are shown.
Line ID SALK_016597c
Locus At3g62870 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr3:23242837
Primers used for PCR 22ih - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 15-K113191-SALK_016597C-22ih
GenBank Accession LN484698 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 22ih: 5'-GCCCATTGTTGTTAAGTATGGTCT-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>15-K113191-SALK_016597C-22ih
ACAGGCAAGCTTGTGGTCATTGCACACGATGTTGACCCTATCGAGTTGGTGTTCTGGTTA
CCTGCACTCTGCAGGAAAATGGAAGTCCCTTACTGCTTTGTTAAGGGAAAATCTCGTCTT
GGAGCGGTAAATAATTCACCACTCCATGGATGTAAACTTCCATTAAGAGTTTTTCTTACT
TTAATGTTTTCACCCTAATTTATGTTCATTTCCTGCTTCTACTCTCCAGGTCGTTCACCA
GAAGACTGCTGCTGCCTTGTGCTTGACCACTGTCAAGAACGAGGACAAGCTTGAGTTCAG
CAAAATCCTCGAGGCCATCAAGGTAATTAGCTGAATCAGCTTTTGACAATGGAATAGTTT
TGAAATGATACTCTCATGTAGTCTTCAAACCATACTCTTAACGTGTTTTTTTGTTGGTGT
GAATAGGCTAACTTCAACGACAAGTACGAGGAGTACAGGAAGAAGTGGGGAGGTGGCATA
ATGGGATCCAAGTCTCAAGCCAAGACCAAAGCTAAGGAGAGGGTTATTGCTAAGGAGGCT
GCCCAGAGAATGAACTAGGCATCATACCTTATGTTCTCTGCTTAGACAACTTAGACAACT
TGACGCTTAGACAACTTAATAACACATTGCGGACGTTTTTAATGTACTGGGGTGGTTTTT
CTTTTCACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGT
TGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTGATGG
   
Sequence Name 04-K113190-SALK_016597C-R210
GenBank Accession LN484370 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>04-K113190-SALK_016597C-R210
TGTCTAGCAGAGAACATAAGGTATGATGCCTAGTTCATTCTCTGTTCAGCCTCCTTAGCA
ATAACCCTCTCCTTAGCTTTGGTCTTGTCTTGAGACTTGGATCCCATTATGCCACCTCCC
CACTTCTTCCTGTACTCCTCGTACTTGTCGTTGAAGTTAGCCTATTCACACCAACAAAAA
AACACGTTAAGAGTATGGTTTGAAGACTACATGAGAGTATCATTTCAAAACTATTCCATT
GTCAAAAGCTGATTCAGCTAATTACCTTGATGGCCTCGAGGATTTTGCTGAACTCAAGCT
TGTCCTCGTTCTTGACAGTGGTCAAGCACAAGGCAGCAGCAGTCTTCTGGTGAACGACCT
GGAGAGTAGAAGCAGGAAATGAACATAAATTAGGGTGAAAACATTAAAGTAAGAAAAACT
CTTAATGGAAGTTTACATCCATGGAGTGGTGAATTATTTACCGCTCCAAGACGAGATTTT
CCCTTAACAATGCAGTAAGGGACTTCCATTTTCCTGCAGAGTGCAGGTAACCAGACCACC
AACTCGATAGGGTCAACATCGTGTGCAATGACCACAAGCTGTGCCTTGTTCTGCTCGATG
AGGTAAGTCACATGGTTGAGACCATACTTAACAACAATGGGGC

Last Updated on 06.12.2018 16:11