Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_017702c and hit At3g10350 are shown.
Line ID SALK_017702c
Locus At3g10350 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr3:3209260
Primers used for PCR 18md - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 30-K114796-SALK_017702C-18md
GenBank Accession LN485133 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 18md: 5'-GCATCCAAGAAATCAGGTAAAGAG-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>30-K114796-SALK_017702C-18md
ACAACTCTGTCTTAATATTTTGCATATAAAAAGGGAAGGGAAATTTTAATCAAGCTTGCT
CACCGTTGGTGCAGTATCAAATACGATTCTGGTGAACATGTTATACTCTGGTGATTCCAA
GAATTGAATGACCTGTGAATACCCTTGACAAATCAGTAAGAGACAGTACATATCAAGACC
GAAGAAACAAGGATCACATAGAATAGCAGAATTCCTTAGAAATGGCTATGGCTTCATCCA
ATCCAGGAGGCGGTGTGTCGAGCAATTCTCCAAGTTTAAGCTCCCCCAACTTCATCAACC
AAAAAACCAGAGTCAGTATCATAAGCAGAACAGTGAGAGGCAATCACATCCATTTGAGAC
ATCTAGATTGAGTATCAGAAACATTGAAGCTCACATGGCTACCACGGAATATATTGTGGT
GTAAACAAATTGACGCTNAGACAACTTAATAACACATTGCGGACGTTTTTAATGTACTGG
GGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGCC
CTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTT
GATGGTGGTTC
   
Sequence Name 27-K114795-SALK_017702C-R210
GenBank Accession LN485066 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>27-K114795-SALK_017702C-R210
CACAATATATTCCGTGGTAGCCATNTGAGCTTCAATGTTTCTGATACTCAATCTAGATGT
CTCAAATGGATGTGATTGCCTCTCACTGTTCTGCTTATGATACTGACTCTGGTTTTTTGG
TTGATGAAGTTGGGGGAGCTTAAACTTGGAGAATTGCTCGACACACCGCCTCCTGGATTG
GATGAAGCCCATAGCCATTTCTAAGGAATTCTGCTATTCTATGTGATCCTTGTTTCTTCG
GTCTTGATATGTACTGTCTCTTACTGATTTGTCAAGGGTATTCACAGGTCATTCAATTCT
TGGAATCACCAGAGTATAACATGTTCACCAGAATCGTATTTGATACTGCACCAACGGTGA
GCAAGCTTGATTAAAATTTCCCTTCCCTTTTTATATTGCAAAATATTAAAGACAGAGTTT
GTTACTACTTACAGGGTCATACGCTAAGGCTACTCTCTTTACCT

Last Updated on 06.12.2018 16:11