Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_019423c and hit At1g78450 are shown.
Line ID SALK_019423c
Locus At1g78450 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr1:29517859
Primers used for PCR 35fx - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 40-K112623-SALK_019423C-35fx
GenBank Accession LN485294 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 35fx: 5'-GATCCGCAACATATCCACTAATTT-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>40-K112623-SALK_019423C-35fx
ATCTCTGTCGTGGAGGTTGTTTCCCGGAGGTGGATCAGGTTGGAATGCCTTGGGAACGAA
GAAAGAGACTATGAAGGTGCTCAAGTTCTGAGAGACTTGGGTGATATAAGGAAGTGCTAT
CTCTATCCTCTGGTGATAATCGTTGTTCCCGTTCATGTAATCAGACAATCTGCATACAAA
TTAGCAAAACGCATTTTGAATACGTTTTCGATTAAAAACCTTAGTTAATTTAGGAATGAA
TAATGAATAAAATACTGGTTCCAACCGTTGCCAGAAGCTTCGTTGAGAGAGATATCTTGA
ATTGGTTCGGTAGAAATCCAAACGGTGGTGTTGTAGCGATGAATCTCGTAGCCATTCCCG
GCGTGGACAACCTCATAACTCGGACACTCGGCTCGGTTACAATTCGGCGGCAACGAGTCG
ATAAGGTCTGAACCGCCGGACAACTTAATAAATTGACGCTTAGACAACTTAATAACACAT
TGCGGACGTTTTTAATGTACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGCAACAGC
TGATTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGC
CCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTGATGGTGGTTCCGA
   
Sequence Name 16-K112622-SALK_019423C-R210
GenBank Accession LN484721 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>16-K112622-SALK_019423C-R210
GTCATTATAAGTTGTCCGGCGGTTCGACCTTATCGACTCGTTGCCGCCGAATTGTAACCG
AGCCGAGTGTCCGAGTTATGAGGTTGTCCACGCCGGGAATGGCTACGAGATTCATCGCTA
CAACACCACCGTTTGGATTTCTACCGAACCAATTCAAGATATCTCTCTCAACGAAGCTTC
TGGCAACGGTTGGAACCAGTATTTTATTCATTATTCATTCCTAAATTAACTAAGGTTTTT
AATCGAAAACGTATTCAAAATGCGTTTTGCTAATTTGTATGCAGATTGTCTGATTACATG
AACGGGAACAACGATTATCACCAGAGGATAGAGATAGCACTTCCTTATATCACCCAAGTC
TCTCAGAACTTGAGCACCTTCATAGTCTCTTTCTTCGTTCCCAAGGCATTCCAACCTGAT
CCACCTCCGGGAAACAACCTCCACGTACAGAGATGGGACTCGAGGTACGTGGCGGTGAAG
CAAATTAGTGGATATGTTGCGGAT

Last Updated on 06.12.2018 16:11