Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_025965c and hit At1g76380 are shown.
Line ID SALK_025965c
Locus At1g76380 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr1:28654511
Primers used for PCR 31dr - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 69-K110311-SALK_025965C-31dr
GenBank Accession queueing for submission to ENA/GenBank
Sequencing primer gene specific primer, 31dr: 5'-AGATTTTCTCGACCAAGACAAAAA-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>69-K110311-SALK_025965C-31dr
AATAATTTCCGAAAAGGGTGAAATTTGGAATTTCCCCTTTCCCCCCAACAAAAAAAGGGG
AAATTGGCAAAACCCCTCCCTCCCCCCCAAAAACCATTTTTAAGCTTGGAAAAAAACCCC
AATTAAGGGCCCAAAATTTCCAAAAAAAAAACCCAAAATTTAAAATTTTTTTCCCCCAAA
GGATTTTTCAAAAAAAGGGGGATTTTTTAACCCCTAAAACCCCCGTTTGGGAAAACCCCC
AATTTTCCGGGGGGGGGGGGGCATGGAAACCAAAATCCCCCCCCCCAATTTGGGAATTAA
AAAAACCCCCCCCCCGGGGGAAATTCAACCCGGGAAAAACCCAAGGTTTTTGGTCCCCCC
CCCAACGGGGGGGGTTTTAAAAATTGAAATCCCCCCGGGAATTTAACGGGGGGGGAAAAT
AGGGGTTTGGGGAAGGGGAACAAACCCCTCCCCGGTTTTCCCCAGGGGGATTTCTTCCCA
AAAAAAATTGTGGCTTTTTAAAACCCCCTTTTGGGGGGCCAAAAAGGGGGGGCCCCCCTT
TTTTTTCCCCCTTCCACAGGGGGAAAAAAAATGGGCCCTTAAACAATTTAAAAACCATTG
GGGGAGGTTTTTAAGGACGGGGGGGGGTTTTTTTTTTCCCCCGGGAAAGGG
   
Sequence Name 59-K110310-SALK_025965C-R210
GenBank Accession LN485711 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>59-K110310-SALK_025965C-R210
GCGTCATTTGTTTACCATTGATGAAGAGGAAGAAGAAAGGTAGGCCATCACTTCTTGACC
TCCAAAAGCGAGCTCTCAAACAGCAACAATTGCTTCAGAGAAGAAATCCCAATGAAGAAA
ACGAAGAAGAGCTTAGATCCAGTTCCAGAAACCCTAATTTCAGCAACCGATCAAATCGCC
GGAGGAATTCAAATTCTGAAGACGACGACGATGAGAGGAGAGACAAAAAGCATCGGCTTT
TACACGGATTGAATTCACACGAGGGTCGTGATTCTTCTAATTCCAAATCTGGCGGCGGCG
ATTTGGACTCCGATGCACGCAACCGCCGGAAAATTGACGGATCTGACAATACGGTAGTTA
TAGAGTATAAAAATTCAATCTTTATTTGAAAATTCATTTGGGGAAAAAAAGTTTTAATTT
TAGGTTTTTTTTTTGGGATATTTGGGCGCGTTAATTGAGGTTCGTCGGCAAGCTTAAATA
TGGTTATTGAGGGAAAGGGATGAGTTTTGACTATTTCCCTTTTTTTTGTGGGGGGGAAAG
GGGAAATTCAAAATTCCGGCTTTTCCGGAAAATTAATTTTAATTTTCCGGTCCCCCTTTT
TTTTTTGGGCTGGGCCAAAAAAAAAAA

Last Updated on 06.12.2018 16:11