Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_046675c and hit At2g47460 are shown.
Line ID SALK_046675c
Locus At2g47460 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr2:19478828
Primers used for PCR 08ei - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 28-K111273-SALK_046675C-08ei
GenBank Accession LN485083 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 08ei: 5'-ACCTTACGTACAATCCAAACATCC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>28-K111273-SALK_046675C-08ei
TTTTACTATGGACTATATTTAGATCCTAAACTTTATGATATGATACGACGTGGAATAGAT
TCAAACTGTGAATGCACAAAAAAGATTACATAACGGATCAATCAATATCATCATGACAGA
AGCCAAGCGACCAAAGCGCTTTCGTCGTCATGATCTAACGGTTCTCCAAAGTTCTCACAA
TTACTATTCCCGATCGTGGCCTCATCATCACCGTCTAAAAGCCACGAGACCATTGAGTCG
GGATTCTCTTTCTCATGCCAAAGATTATTATCACTACCTTCTTGCCAAACACAATCCCAA
TCGATAAACTCATCCGTCGACGCATCGTTAACTTGGTGGTCGTAGTTGAGAAACGACTCC
ACCGATGGACAAGACTGAAGAAGACAGTCGAGATTCCCTTGGTTCCAAGTATCCGAGAAC
CCTCTGGCTCCTTCAGAGTCTCTTATGTTATGCAACTCCCCATCACCACCGCACGTTGTG
TTTGTGTACAAGTGGCCAGGATCTGACTCGTCCAACAAAAGATCGTGGCCAGGATATATT
GTGGTGTAAACAAATTGACGCTTAGACAACTTAATAACACATTGCGGACGTTTTTAATGT
ACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTCACCGCC
TGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCGAAAATCC
TGTTTGATGGTGGTTCC
   
Sequence Name 12-K111272-SALK_046675C-R210
GenBank Accession LN484608 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>12-K111272-SALK_046675C-R210
GTCATTTGTTTCACCACAATATATCCTGGCCACGATCTTTTGTTGGACGAGTCAGATCCT
GGCCACTTGTACACAAACACAACGTGCGGTGGTGATGGGGAGTTGCATAACATAAGAGAC
TCTGAAGGAGCCAGAGGGTTCTCGGATACTTGGAACCAAGGGAATCTCGACTGTCTTCTT
CAGTCTTGTCCATCGGTGGAGTCGTTTCTCAACTACGACCACCAAGTTAACGATGCGTCG
ACGGATGAGTTTATCGATTGGGATTGTGTTTGGCAAGAAGGTAGTGATAATAATCTTTGG
CATGAGAAAGAGAATCCCGACTCAATGGTCTCGTGGCTTTTAGACGGTGATGATGAGGCC
ACGATCGGGAATAGTAATTGTGAGAACTTTGGAGAACCGTTAGATCATGACGACGAAAGC
GCTTTGGTCGCTTGGCTTCTGTCATGATGATATTGATTGATCCGTTATGTAATCTTTTTT
GTGCATTCACAGTTTGAATCTATTCCACGTCGTATCATATCATAAAGTTTAGGATCTAAA
TATTAGTCCATTAGTTAAAATTATCTAATGCAATAAAACCCATGGGATGTTTGGAT

Last Updated on 06.12.2018 16:11