Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_051134c and hit At1g65540 are shown.
Line ID SALK_051134c
Locus At1g65540 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr1:24363115
Primers used for PCR 31eq - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 29-K111273-SALK_051134C-31eq
GenBank Accession LN485104 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 31eq: 5'-ACAGATTTTGGATAAGCTCTTGGA-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>29-K111273-SALK_051134C-31eq
CGCAGCCATGCAACTTCATCTGGGCTTACCTTACCATCATAATCTCTGTACAGACAAAAT
TGAATTGATTGATTGCGAAATAATTCTAAGGCGAGAAAACAATCTAAAGGATGGTTACAC
AGACCTGTCCAGGAGTCGCCAGCGGTTGCCAATCTTGTTATCGACATCATCAATTTCCTT
TTCAAGTTTCTGGAGCATTGTCTCCACCTAACGATAGAAGATATTGAAGTTAGAGATTAA
AAAGACTAGAGAGTTTGTGACTGAAGAATACTATATAAAAATTGTTGTTACCCTATCTAG
CAGTGCAGAGGAAGTTTTATCAGCAATAGCTTTCTGAGCACTTCGGTCACTATCTTCTCG
AGCAGCTAAATAAGCTTTCCTAGCGTCTTCCTCATCATCTGTACCACCTTTCTCTACCAT
GCTGTTGTATAGATCTACCTGCGCATAAATAAGACAAGTTTACTCAGAAAAATCCAAGAA
AGCAAGATAAAAACTACAGCTGGGGTGTAAACAAATTGACGCTTAGACAACTTAATAACA
CATTGCGGACGTTTTTAATGTACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGCAAC
AGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTT
TGCCCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTGATGGTGGTTCCG
   
Sequence Name 13-K111272-SALK_051134C-R210
GenBank Accession LN484636 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>13-K111272-SALK_051134C-R210
TGTTTCCCCCAGCTGTAGTTTTTATCTTGCTTTCTTGGATTTTTCTGAGTAAACTTGTCT
TATTTATGCGCAGGTAGATCTATACAACAGCATGGTAGAGAAAGGTGGTACAGATGATGA
GGAAGACGCTAGGAAAGCTTATTTAGCTGCTCGAGAAGATAGTGACCGAAGTGCTCAGAA
AGCTATTGCTGATAAAACTTCCTCTGCACTGCTAGATAGGGTAACAACAATTTTTATATA
GTATTCTTCAGTCACAAACTCTCTAGTCTTTTTAATCTCTAACTTCAATATCTTCTATCG
TTAGGTGGAGACAATGCTCCAGAAACTTGAAAAGGAAATTGATGATGTCGATAACAAGAT
TGGCAACCGCTGGCGACTCCTGGACAGGTCTGTGTAACCATCCTTTAGATTGTTTTCTCG
CCTTAGAATTATTTCGCAATCAATCAATTCAATTTTGTCTGTACAGAGATTATGATGGTA
AGGTAAGCCCAGATGAAGTTGCATTGGCTGCGATGTACCTGAAGGACACATTGGGCAAAG
AGGGTATCCAAGAGC

Last Updated on 06.12.2018 16:11