Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_105822c and hit At5g38110 are shown.
Line ID SALK_105822c
Locus At5g38110 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr5:15209405
Primers used for PCR 35mv - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 27-K114624-SALK_105822C-35mv
GenBank Accession LN485065 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 35mv: 5'-CTCCATTTACAACAGAATCAGCAA-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>27-K114624-SALK_105822C-35mv
ATGTTCCTTTGGACCTTATCAATCAAAACCTTGGTAGGAGGCTCTTCCCTGAGCTGTTCA
TCATCATAGTCATTGTTCACATAATAGCCAACTCTTATAAACTCTTGATCCATGTATGAG
CAAGTCAACAATAACACAGTAACACCAATAATATCTTCCTCACGAATCTTTAACGGATCT
GGAGAGTCAGCCTATCATTTAATCAAACAAAAAGTTTAGACTAAGATTATGTACCTAAAC
CACCAGAAACAAAGAGAGAAGAATAAAACTAATCATACACTACCTGCAACACAAATCGAT
AGTTCCCAACGTTAACAGGACCAACAAGAACACTTTCCAAAACTTGATCATACGTTTCGT
CTTCAGCTGACCCTACGTATATNAGCTTCCATTCCAAATCTGTAGCACAACCAAAGAAAT
CACGCAATAACACATTGACGCTTAACCAGAACATTAATGTATATCGTCCGCAATGTGTTA
TTAAGTTGGCGGACACCATAATATTGTGGTGTAAACAAATTGACGCTAAGACAACTTAAT
AACACATTGCGGACGTTTTTAATGTACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGG
CAACAGCTGATTGCCCTTCACCGCCNGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCT
GGTATGCCCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTGATGGTGGTTC
   
Sequence Name 11-K114623-SALK_105822C-R210
GenBank Accession queueing for submission to ENA/GenBank
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>11-K114623-SALK_105822C-R210
TCTGCTACGCTGCCATTCATTTGAGCGAG

Last Updated on 06.12.2018 16:11