Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_112126c and hit At3g49560 are shown.
Line ID SALK_112126c
Locus At3g49560 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr3:18371510
Primers used for PCR 28ie - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 12-K113018-SALK_112126C-28ie
GenBank Accession LN484615 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 28ie: 5'-TATAACCCAATGGGAGATGAGAAG-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>12-K113018-SALK_112126C-28ie
GAAGAGAAACAAACTCTCGAAGTCGCAACAGAAAAGAAACGAGAGAGATCTGTTGGTAGG
CGGCGGAGGAGAAGGAGATCAGAAGAGAAGCAGCGGAGAAATGATGGCGATGGCGAGTTT
ATTCAACGATCAGCAGAATCCAATTCAACAGTTTCAGGTTAAATTCAAAGAAGTAGAAAC
TAATTTCAAGACATGGTTGTCGAAACAGTCGATTCCGGTGGAAGCCGCCGTCGTATCCAC
CATGAGCGGTGTACAAGGAGCTTTCATTGGTGGTCTCATGGGAACACTCTCTCCTGAAAT
GCCTCAAGCCGGCGTTGACCCTCAAGCCATAGCTTCGATGAAACAAGCTCAGGTTTCAAC
TCTATATAAACCCTATCCTCATTCAAATGTTTGTAAAATTGAGGTATGAGAATTAGGGTT
TTTGAATCTGTAGGCTCTTGTGGGTGGTCCTTGGGTCCAAGCTCGGAATTTTGCTGCAAT
TACTGGTGTGAATGCTGGAATTGCTTCTGTTATGAAGCGGATTAGAGGCAAAGAGGATAT
TGAATCTGCGTAAGTTTCATTCTTTGTGATTTGGTTACCATTGAGAATGAAAGTAATGGT
TTTAAGTTTGCAGAGTGGTGGCAGCGTTAGGATCTGGATTTGCATACTCATTGGTGAGCC
AAGGATTGCAAGGACAACCTATGAATGCAATCACTACTGCTGCTGGTTTTGCTGTTTTTC
AAGGAGTGTTTTTTAAAGTGAGTGATCATATTGAAAACTCTCTCTACTCATGGAAACTGT
ATATAAGCATTTTTTTTGGTTTGATTCCTTAGTTGGGAGAAAGATTCTCTAAACCGAGTA
CTGAAGATCCATTTTTCACAAGAGGAAGGACAATGCTAGTGAAGCTAGGTTTGGAGAAAT
ACGAGAAGAACTTCAAATTGACGCTNAGACAACTTAATAACACATTGCGGACGTTTTTTA
TGTACTGGGGTGGTTTTTNCTTTCACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTCANC
CGCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTG

Last Updated on 06.12.2018 16:11