Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_114735 and hit At2g24000 are shown.
Line ID SALK_114735
Locus At2g24000 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr2:10213890
Primers used for PCR 46fx - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 65-K111812-SALK_114735C-46fx
GenBank Accession LN485872 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 46fx: 5'-ATGACCCTTGTACCGAAAACTATG-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>65-K111812-SALK_114735C-46fx
CGAGCTAGCATGCTAACCACACTGCCATTCCATATAAGTGGACTGCTTGCAGGTATTCCC
ACTGCTCATCTACATTGAAACTCTTGAACCACTGTTATTCATCACATGTTCATAACTTTA
TTCTAACGTATACTACAAGAAACTCTTGAACCAAATTGTAACCAAACTAACGACTCTAGG
TCAAACTTCAGTTATAAAATTATTAAAAACCAGGCAATTTTTTTTGTTCTCTCTGTTTGT
TACAGTGACTCTGTCTTTAATAACTGGAATTGGAGAGATTCCGACAATTCAATGTTACCG
ATATATAAGGAACTCATTGCTGCTGGTCTAAGAATCTGGGTCTACAGGTACACTATGTTT
CAGTATATTAACCTAGACACCTAGTTATAAAAGATCATGATAGCAACACATATTTTGGTC
ATTAAATCACATTTCTCCATGCAGTGGTGATACAGATTCGGTAATTCCAGTGACAGCGAC
TCGATATTCCCTTGGCAAACTGAATCTTCGAGTGAAAACTCGCTGGTACCCTTGGTACTC
CGGAAACCAGGTACAAATTGACGCTNAGACAACTTAATAACACATTGCGGACGTTTTTAA
TGTACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTCACC
GCCNGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCGAAAA
TCCTGTTTGATGGTGGTTC
   
Sequence Name 55-K111811-SALK_114735C-R210
GenBank Accession LN485623 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>55-K111811-SALK_114735C-R210
TGGTTCCGGAGTACCAAGGGTACCAGCGAGTTTTCACTCGAAGATTCAGTTTGCCAAGGG
AATATCGAGTCGCTGTCACTGGAATTACCGAATCTGTATCACCACTGCATGGAGAAATGT
GATTTAATGACCAAAATATGTGTTGCTATCATGATCTTTTATAACTAGGTGTCTAGGTTA
ATATACTGAAACATAGTGTACCTGTAGACCCAGATTCTTAGACCAGCAGCAATGAGTTCC
TTATATATCGGTAACATTGAATTGTCGGAATCTCTCCAATTCCAGTTATTAAAGACAGAG
TCACTGTAACAAACAGAGAGAACAAAAAAAATTGCCTGGTTTTTAATAATTTTATAACTG
AAGTTTGACCTAGAGTCGTTAGTTTGGTTACAATTTGGTTCAAGAGTTTCTTGTAGTATA
CGTTAGAATAAAGTTATGAACATGTGATGAATAACAGTGGTTCAAGAGTTTCAATGTAGA
TGAGCAGTGGGAATACCTGCAAGCAGTCCACTTATATGGAATGGCAGTGTGGTTAGCATG
CATAGCTCGTTGTACCTCAGGACGGTNATAATATATCTCGGCATAGTTTTCG

Last Updated on 06.12.2018 16:11