Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_120701c and hit At1g77420 are shown.
Line ID SALK_120701c
Locus At1g77420 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr1:29095144
Primers used for PCR 60vi - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 61-K117945-SALK_120701C-60vi
GenBank Accession LN485776 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 60vi: 5'-TCAGAGCAATATGGTTCAAATGAG-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>61-K117945-SALK_120701C-60vi
TGCACCCAAACATACTAACTACACTTCGAAAGATGCGGCTGATGTAGCACTAGAAGCACT
AGCTAAGCAAACAACGGCTAAGGTTGTGTATTCATTGTAAGCCACATATCTATTTTTTCT
TCTTATCCGGATGTTTAATCACAGAGACTCGACAGTATTCAGAAGACAATAATAAGTATA
GGTTTGTGGAGAGATGATCTCACTTTACTTGGGATCAACGCGGGCATCGAGCCAAGCAAC
GATGTCATTGATTACAGTGAAAATATTTTCGTCTGTATCACCTTCTAGAATGCAATGGTA
GCCACCTGGATAGAGTTTTAGAGTCTTGTCTTGGCTGACTGCATGTTTGTGAAGGAATTT
ACTCACAGTGGGATCTGTGACTTTATCAGTGTCTCCATGAAGTATCAACAGTGGCAACGA
GACCTGCAACATAGAAAAGAAAGATCTCGTTTTTTGCCCCTGTCTATGATGAGAAGAGCT
TTCCTTTATTTCTTTGGTTCTACTTGTCCGCAATCAGGATATATTGTGGTGTAAACAAAT
TGACGCTTAGACAACTTAATAACACATTGCGGACGTTTTTAATGTACTGGGGTGGTTTTT
CTTTTCACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGT
TGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTGATGGTGGTT
CCG
   
Sequence Name 26-K117944-SALK_120701C-R210
GenBank Accession LN485046 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>26-K117944-SALK_120701C-R210
CATTTGTTACCCACAATATATCCTGATTGCGGACAAGTAGAACCAAAGAAATAAAGGAAA
GCTCTTCTCATCATAGACAGGGGCAAAAAACGAGATCTTTCTTTTCTATGTTGCAGGTCT
CGTTGCCACTGTTGATACTTCATGGAGACACTGATAAAGTCACAGATCCCACTGTGAGTA
AATTCCTTCACAAACATGCAGTCAGCCAAGACAAGACTCTAAAACTCTATCCAGGTGGCT
ACCATTGCATTCTAGAAGGTGATACAGACGAAAATATTTTCACTGTAATCAATGACATCG
TTGCTTGGCTCGATGCCCGCGTTGATCCCAAGTAAAGTGAGATCATCTCTCCACAAACCT
ATACTTATTATTGTCTTCTGAATACTGTCGAGTCTCTGTGATTAAACATCCGGATAAGAA
GAAAAAATAGATATGTGGCTTACAATGAATACACAACCTTAGCCGTTGTTTGCTTAGCTA
GTGCTTCTAGTGCTACATCAGCCGCATCTTTCGAAGTGTAGTTAGTATTGTTTGGGTGCA
CATAAGTCAGGCTCAGAATCAAATTGATGACTGATCTCATTTGAACCAATTGGCTCTGA

Last Updated on 06.12.2018 16:11