Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_143098c and hit At1g04510 are shown.
Line ID SALK_143098c
Locus At1g04510 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr1:1226896
Primers used for PCR 03bz - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 10-K108443-SALK_143098C-R210
GenBank Accession LN484542 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>10-K108443-SALK_143098C-R210
TCATTTGTTTACCGACTTCTAGAAACACAGGCTCCTCCGGAACTTCGCCGCCTTTTGAAG
AGGAGAAAAGACCACAGTGTTACCGACAGAAACCCAGCAAAATAAAACCCTAAATCGGTA
AATAGAGAAGAAAGAGTGCCTTACTTGCACAATTCATCTTCTAAGTATAAACGAAGAAGA
AGAAGTATACGCAGGACTAGAAGACTACTCGGTGAATCTTTAAATAGACTGGGCTAGGGT
TTTAACTACTCCGGTCCGGCGCTACTAAACAAAATCGCAGAAGCCGGGAGGACGATGAAG
ACGGAAAGAGAGAGAGATGCAAAAATTGTTTAAGCTTAGGACAACAAGTTAGAGATTTCT
TGTTAAACAAATGGGCCTTTTAACGAGACCTTGATTTATAACTAATTAGGCTTTTTTCTG
AAGCCCATTAGTTAAACTATGTATGTTCGTTCATTCTTTCTGTCTGAGAAAAGAAACTCG
AAAGTATAATTCTTACCCTTTTTTTTGTCATTCTTTTCTTTTATTTTTTCTGATTACAAA
TTCTTTTAAAGTATAAGGTAGGACAACGATGTACGGGCCATTCTATTTGCACGTACGATA
GATGTGTTCTTTATGAACAAAAATTAGTCATAGCCGAAAAGTAGTATTCTCATAAAAAGC
ATATTTAGTATTCTCATTTCTCAACAATTAACATAGCCGAAAAAAGAACCTTATATGAAC
AAATCATTGGTCATACTATATTTTCATTTTTTATTAAAAAAAATTAGACTTCCGATTTTT
ATAATATTGTCTGAGAGTTTGGTATTATAATATATTGGGGAT

Last Updated on 06.12.2018 16:11