Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_037536 and hit At5g35750 are shown.
Line ID SALK_037536
Locus At5g35750 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr5:13913385
Primers used for PCR CE97 - R204, show primer details
   
Sequence Name 52-K107002-SALK_037536C-R210
GenBank Accession LN485547 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>52-K107002-SALK_037536C-R210
GCGTCATTTGTTTAACTATCAGTGTTATCAAAGTAATTTACTCCTTACTTCTTACAGAAC
AACAGGCTTCACGAATCTCTACTATTACAGTACTCATTTGTTATTTACTTAATAACAGTT
CACACAGGAAAGGGGACACATATTTATCTCAGTGCACCTTGCAGATGAGGTAAAGGAGCC
TCTTACTATTGAAGACGCAGTGCTAAAACAGCGACTAGCTTTAGGATGCAGCGAGTCCGG
TGAGACAGTTAGCGGGTTTCCTGCGGTAAATGCATGGGGAAGCTGGAAGAATTTCAAGAC
ATGTTACAGTACTGAGAGTCAGAATTCTGATCAAATCAAATTGCTAGTTACAGTGGAGGA
CACTGGAGTTGGCATACCTGTGGATGCACAAGGCCGAATCTTCACACCTTTTATGCAAGC
CGACAGTTCCACATCGCGGACTTATGGTGGAACTGGCATAGGTTTGAGTATAAGCAAACG
TTTGGTTGAACTCATGCAAGGAGAGATGGGGTTTGTGAGTGAGCCCGGGATAGGCAGTAC
TTTTTCATTTACTGGAGTTTTCGGGAAAGCAGAAACAAATACGTCGATTACTAAGCTGGA
ACGATTCGATCTAGCTATTCAGGA
   
Sequence Name 60-K107003-SALK_037536C-CE97
GenBank Accession LN485731 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, CE97: 5'-TCCTGAATAGCTAGATCGAATCGT-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>60-K107003-SALK_037536C-CE97
TTGTTTCTGCTTTCCGAAAACTCCAGTAAATGAAAAAGTACTGCCTATCCCGGGCTCACT
CACAAACCCCATCTCTCCTTGCATGAGTTCAACCAAACGTTTGCTTATACTCAAACCTAT
GCCAGTTCCACCATAAGTCCGCGATGTGGAACTGTCGGCTTGCATAAAAGGTGTGAAGAT
TCGGCCTTGTGCATCCACAGGTATGCCAACTCCAGTGTCCTCCACTGTAACTAGCAATTT
GATTTGATCAGAATTCTGACTCTCAGTACTGTAACATGTCTTGAAATTCTTCCAGCTTCC
CCATGCATTTACCGCAGGAAACCCGCTAACTGTCTCACCGGACTCGCTGCATCCTAAAGC
TAGTCGCTGTTTTAGCACTGCGTCTTCAATAGTAAGAGGCTCCTTTACCTCATCTGCAAG
GTGCACTGAGATAAATATGTGTCCCCTTTCCTGTGTGAACTGTTATTAAGTAAATAACAA
ATGAGTACTGTAATAGTAGAGATTCGTGAAGCCTGTTGTTCTGTAAGAAGTAAGGAGTAA
ATTACTTTGATAACACTGATAGTTTAAACAAATTGACGCTTAGACAACTTAATAACACAT
TGCGGACGTTTTTAATGTACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGCAACAGC
TGATTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAACGGGTCCAC

Last Updated on 06.12.2018 16:11