Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_078726c and hit At4g25835 are shown.
Line ID SALK_078726c
Locus At4g25835 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr4:13136982
Primers used for PCR 59ew - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 02-K111284-SALK_078726C-R210
GenBank Accession LN484304 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>02-K111284-SALK_078726C-R210
CATTTGTTTGGAGCTGTCTTCATCAGAAGCTTCCTCAGTTCAGAATTGCTTTTGACCTCC
GTGAGCTCAAGATCGTAGATGTCGTACCGGAGATAGTTAGCCATGGCGGCGATCATGCTC
GACTTCCCTGTTCCGGGAGGTCCATAGAGCAAGTAACCTCTTTTCCAAGCCCGACCAGTT
CTCTCGTAAAAAGATTGACACTCAGCGAAATCTTTAAGATCCTCCATGATCTGTTGCTTC
TTAACCGGATCCATAGCGAGAGTATCGAAAGTACTCGGATGCTTAAAGGGAACAGATTCC
CAAGGAAGACCTCTAGAATCAAGAGACCCACCTCGTGAATTCGTGTAAAGAAGCCGATCT
TGATTCAACCGACGAATCTCGTTAGCTTTCTCCATGATGTAATCCAAGTAAGAATCAAGG
ATCAAGTTCTTGTCTTTCTTCTTGATCCGGAGCGTGAAGCCACGTTTCTCTTCCGGCATT
GGTCTCCAAGCGAAGGTTTGAGTTTGTCTCTGTGTAACGATGTGTTCCCAGACGACGGTG
ACGGAGTTAAACGTGTCGACGATGGAGTCGTTGTTGGAGAGACCGAATGTGACGGAGGAG
GAGTTGACGGCGCGTGTGAGGCTGAGACGGTTACCTGCGATGGAGACAGAGGAGCTGAGG
TAAAGCTGGACGGCATTGTAAAGCTCGTTGGTGTTGACGCCGTCAATCTCTGTTATGTCG
AAGTAACAGAAGGTGGAGAAGAGTTTAAAGAATTTGTTGAAGAGTTTCGAGATGGCGAAA
CGGAGCTCTGGTGGGAATACAGAATTCATTAGGCTTTGGCAAAAGGCTAAAACGCCGAGT
AGAGAAGCCAAAGATGTCCAATACTCTNTCATCGTCAGAGAGAGGG

Last Updated on 06.12.2018 16:11