Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_107662c and hit At1g17290 are shown.
Line ID SALK_107662c
Locus At1g17290 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr1:5924761
Primers used for PCR 28ty - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 40-K117180-SALK_107662C-28ty
GenBank Accession LN485299 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 28ty: 5'-CAGAGATGTTGGAACAAAGATTCA-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>40-K117180-SALK_107662C-28ty
GATCCAGTAACCTCCATGTACCACCTCTTTTCCCACACTCTCCATAGTACCCTGTCAGAA
ATAATGAATTCAGTTTTCTGACTAGTTTCCCATCGCAATGATCAGAATTATCAATTGACT
AAGAGATTTGTTTTTGTATCAAACCTTTGGAGACAGATTGGAAAGAGACTAAGGCAAGAT
CCTTCTCACCGTAGCCCATAGAGCGGGCTACTTTCTTGAAGGAATGGAACTTTTTGTCAG
GGACATAGACATTCTCTTGATAAACCTCGTCTGCTAAAAGAACTAAACCCTCTTGCTTGC
AGAACTTAACAACGTCACGCTGGTTTTCTTCCGAAAGAACCTTTTACCAGAACAAAGCAG
AGGTCAAATTTAGACGAAACTATGAAATTCACATCGGTATAAATTTGTGAGTTTTAGTCT
TGAAGATTAATTTACCTGCCCTGTCGGGTTTCCAGGGTTAATGACAGCCAAAGCTCTCAC
AGTGATGCCCTTTGACCTAGCATCTTCAAGTTGTTTCTTCAGCTCAGATATTTCAAGACC
CCATCCTGATGTGCGACAAATTGACGCTTAGACAACTTAATAACACATTGCGGACGTTTT
TAATGTACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGCAACAGCTGATTGCCCTTC
ACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCGA
AAATCCTGTTTGATGGTGGTTC
   
Sequence Name 19-K117179-SALK_107662C-R210
GenBank Accession LN484829 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>19-K117179-SALK_107662C-R210
CACATCAGGATGGGGTCTTGAAATATCTGAGCTGAAGAAACACTTGAAGATGCTAGGTCA
AAGGGCATCACTGTGAGAGCTTTGGCTGTCATTAACCCTGGAAACCCGACAGGGCAGGTA
AATTAATCTTCAAGACTAAAACTCACAAATTTATACCGATGTGAATTTCATAGTTTCGTC
TAAATTTGACCTCTGCTTTGTTCTGGTAAAAGGTTCTTTCGGAAGAAAACCAGCGTGACG
TTGTTAAGTTCTGCAAGCAAGAGGGTTTAGTTCTTTTAGCAGACGAGGTTTATCAAGAGA
ATGTCTATGTCCCTGACAAAAAGTTCCATTCCTTCAAGAAAGTAGCCCGCTCTATGGGCT
ACGGTGAGAAGGATCTTGCCTTAGTCTCTTTCCAATCTGTCTCCAAAGGTTTGATACAAA
AACAAATCTCTTAGTCAATTGATAATTCTGATCATTGCGATGGGAAACTAGTCAGAAAAC
TGAATTCATTATTTCTGACAGGGTACTATGGAGAGTGTGGGAAAAGAGGTGGTTACATGG
AGGTTACTGGATTCACTTCTGATGTAAGAGAGCAGATATACAAAATGGCTTCTGTGAATC
TTTGTTCACCAATCTCTG

Last Updated on 06.12.2018 16:11