Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_111817c and hit At5g65600 are shown.
Line ID SALK_111817c
Locus At5g65600 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr5:26217730
Primers used for PCR 03oz - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 38-K115696-SALK_111817C-03oz
GenBank Accession LN485266 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 03oz: 5'-AGTTTCCTTCATAAACTGCTCCAA-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>38-K115696-SALK_111817C-03oz
TCTGTTGGTTGCTGACACAAGATCCTTATAAGAAAACTTTCTTGGTCCTGCTTCCCTTTC
AAGGTCTTTGTTTATCGATATCATGTTTTCTATATCTCTTTCTTTCTTCTTTCTTTGCTT
CCGTGACCAAACCACCACGGTTGTGATGACCATAAACGTCAGAAAAACAAACCCGGAAGC
CGAAATGCCAATTACTAGTCCTATCCTGCTATCGGCTTTGTCGCTGTCCAAACTTGAACT
GAGCTCCCATGATAAAAGTCTATGTTCCTCTGTGTTTGTCCCAGCGGCAGCTATAAACCC
GAACATAACATCTGATGGCAGAACCTTAGCGAGGTCGATGATGTAAGAAAGGCTTGAACT
CTCCTTAGGATCAGAGGTTGCTGTTAGCTCATAAGCCCAAGTCACACTTAAATTCTTGGT
CACGGAATCATAAGAGATCTTTGCATGACAAATATCTTGGCTGTGAGAGCTTGCATTCCA
AGAAGTGTAGTTGGAAGAAACAAGAGAGTTGTTATTGATCCCAACATGAGATCCAACATC
ATTAGGATCCCATCCTGGATTGTTAAACGTGTCAAATTCAACATGAACTAGCGGAAACGA
AGATGAGTAATTATTCTTCCGAGTATATTGTGGTGTAAACAAATTGACGCTTAGACAACT
TAATAACACATTGCGGACGTTTTTAATGTACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGA
CGGGCAACAGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCA
CGCTGGTTTGCCCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTGATGGTGGTTCCG
   
Sequence Name 27-K115695-SALK_111817C-R210
GenBank Accession LN485068 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>27-K115695-SALK_111817C-R210
TTTGTTTACCCACAATATACTCGGAAGATAATTACTCATCTTCGTTTCCGCTAGTTCATG
TTGAATTTGACACGTTTAACAATCCAGGATGGGATCCTAATGATGTTGGATCTCATGTTG
GGATCAATAACAACTCTCTTGTTTCTTCCAACTACACTTCTTGGAATGCAAGCTCTCACA
GCCAAGATATTTGTCATGCAAAGATCTCTTATGATTCCGTGACCAAGAATTTAAGTGTGA
CTTGGGCTTATGAGCTAACAGCAACCTCTGATCCTAAGGAGAGTTCAAGCCTTTCTTACA
TCATCGACCTCGCTAAGGTTCTGCCATCAGATGTTATGTTCGGGTTTATAGCTGCCGCTG
GGACAAACACAGAGGAACATAGACTTTTATCATGGGAGCTCAGTTCAAGTTTGGACAGCG
ACAAAGCCGATAGCAGGATAGGACTAGTAATTGGCATTTCGGCTTCCGGGTTTGTTTTTC
TGACGTTTATGGTCATCACAACCGTGGTGGTTTGGTCACGGAAGCAAAGAAAGAAGAAAG
AAAGAGATATAGAAAACATGATATCGATAAACAAAGACCTTGAAAGGGAAGCAGGACCAA
GAAAGTTTTCTTATAAGGATCTTGTGTCAGCAACCAACAGATTCTCAAGCCATAGAAAGC
TAGGTGAAGGAGGATTTGGAGCAGTTT

Last Updated on 06.12.2018 16:11