Sequences from confirmation amplicon


Confirmation sequences for line SALK_117769 and hit At4g27890 are shown.
Line ID SALK_117769
Locus At4g27890 [Araport] [TAIR] [MIPS] [SIGnAL]
Deduced position of insertion Chr4:13887093
Primers used for PCR 15rr - LBb3, show primer details
   
Sequence Name 50-K116392-SALK_117769C-15rr
GenBank Accession LN485514 [GenBank]
Sequencing primer gene specific primer, 15rr: 5'-TTCTTGTGTCTGGAAACTGGTATG-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>50-K116392-SALK_117769C-15rr
TTTTGGAATTTGATTTCTTGTGTTAAAGACTCAACAACTTTAGTCTCTTTTATTGCAAAA
CTAACTTGATGTCTCTGTTTTGTGCAGTTCCTAACAAAGGCAATGGGCTTGATTTTGAGA
AATACTCATGGGGACAGAATCTCCAAGAGGTCACAATTAACATTCCAATGCCGGAAGGCA
CTAAATCAAGGTCTGTTACCTGTGAAATCAAGAAGAACCGTCTCAAAGTTGGTCTCAAAG
GGCAAGACCTAATCGTCGATGGAGAATTCTTCAATTCTGTCAAGCCTGACGACTGCTTCT
GGAATATCGAGGATCAAAAGATGATATCGGTGCTCTTGACAAAGCAAGACCAGATGGAGT
GGTGGAAGTATTGTGTGAAGGGAGAACCTGAGATAGACACTCAGAAAGTTGAACCAGAGA
CCAGCAAACTTGGTGATCTCGACCCTGAAACTCGCGCATCCGTTGAGAAGATGATGGTAA
GTTATATCGGTTTCTTTATCTTGATCATGATGATTTTTTTGTGTTAGATTTTATTTTGCA
AGAATTGTGTTTGTGACACGTTTTCTTTGTTTTCTTTTTGTCTTTTTGTTTACACCAACG
TCTAAGCGTCAGGATATATTGTGGTGTAAACAAATTGACGCTTAGACAACTTAATAACAC
ATTGCGGACGTTTTTAATGTNACTGGGGTGGTTTTTCTTTTCACCAGTGAGACGGGCAAC
AGCTGATTGCCCTTCACCGCCTGGCCCTGAGAGAGTTGCAGCAAGCGGTCCACGCTGGTT
TGCCCCAGCAGGCGAAAATCCTGTTTGATGGTGG
   
Sequence Name 25-K116391-SALK_117769C-R210
GenBank Accession LN485009 [GenBank]
Sequencing primer T-DNA primer, R210: 5'-CCCAGTACATTAAAAACGTCCGC-3'
Sequence (A. th genome BLAST matches underlined)
>25-K116391-SALK_117769C-R210
ATATATCCTGACGCTTAGACGTTGGTGTAAACAAAAAGACAAAAAGAAAACAAAGAAAAC
GTGTCACAAACACAATTCTTGCAAAATAAAATCTAACACAAAAAAATCATCATGATCAAG
ATAAAGAAACCGATATAACTTACCATCATCTTCTCAACGGATGCGCGAGTTTCAGGGTCG
AGATCACCAAGTTTGCTGGTCTCTGGTTCAACTTTCTGAGTGTCTATCTCAGGTTCTCCC
TTCACACAATACTTCCACCACTCCATCTGGTCTTGCTTTGTCAAGAGCACCGATATCATC
TTTTGATCCTCGATATTCCAGAAGCAGTCGTCAGGCTTGACAGAATTGAAGAATTCTCCA
TCGACGATTAGGTCTTGCCCTTTGAGACCAACTTTGAGACGGTTCTTCTTGATTTCACAG
GTAACAGACCTTGATTTAGTGCCTTCCGGCATTGGAATGTTAATTGTGACCTCTTGGAGA
TTCTGTCCCCATGAGTATTTCTCAAAATCAAGCCCATTGCCTTTGTTAGGAACTGCACAA
AACAGAGACATCAAGTTAGTTTTGCAATAAAAGAGACTAAAGTTGTTGAGTCTTTAACAC
AAGAATCAAATTCCAAAACTCATCATAGCATAATAAAATAACTAAGGAAACATACCCTAA
ACAAATTTTAACCTAACAAGACATACCAGTTTC

Last Updated on 06.12.2018 16:11